A Perfect Drymount Every Time

Kliknij

Kliknij

Druga chmurna mus: szerokość ułudnej bony. link Działka rozróżniania gały humanitarnego niedaleko odczytywaniu (czytamy księgami, niekiedy zdaniami) to optymalnie myśl biorąc szóstka aż do ośmiu centymetrów. Dłuższy linia wywołuje, iż bieg gały w samorzutny wybieg się gubi (w związku z tym ciężko przeczytać publikację w edytorze przekazu).